TBLine Cerified Mimecast Reseller

Mimecast Federated Enterprise Services

voor Microsoft Office 365

Organisatiebreed e-mailbeheer, routering en policy-controle

Grote organisaties hebben veelal complexe structuren en daardoor is een organisatiebrede implementatie van Office 365 niet zo eenvoudig. Mimecast levert al jarenlang cloud-diensten voor dergelijke organisaties en de Mimecast-oplossingen en beheerfuncties versnellen het migratieproces en helpen bij de adoptie van Office 365. Mimecast’s Federated Enterprise Services voor Office 365 reduceert de complexiteit door effectief beheer van complexe, multinationale of multiregionale e-mailomgevingen die hoge eisen stellen aan de routering, de rapportage, het beheer en het managen van policies. Enkele belangrijke functies zijn: Complexe domains: een enkele domeinnaam kan over meedere Mimecast- platform-accounts worden verspreid. Role-based toegang voor beheerders. Fijnmazige policy-overerving en hierarchie: het inrichten van groeps- en/of bedrijfsbrede policies die eenvoudig gerepliceerd worden naar onderliggende regionale of divisie-accounts. Enkele complexe aspecten die Mimecast aanpakt zijn: Gemixte omgevingen: zoals een mix van Exchange on-site (verschillende versies) en Exchnage on-line. Langdurige migraties: zoals een migratie naar de cloud met uniformering van alle mailplatformen en archieven. Wereldwijde organisaties: enkelvoudige entiteiten met overkoepelende policies en compliance die actief zijn in meerdere georgrafische locaties, of organisaties die bestaan uit meerdere sub-entiteiten die autonoom opereren. Fusies en acquisities: uniformering of koppeling van technologie, re-branding, complexe adrestranslatie, en meer. Heterogene omgevingen: organisaties met Microsoft, IBM, Google en andere service-infrastructuren. Meer over Federated Enterprise Services leest u in het datasheet.   Andere Mimecast Services voor Office 365 zijn: High Availability Email Gateway Broad Spectrum Security Gateway Journal Archiving Legacy Archive Data Management Large File Send
Mimecast • E-mailbeveiliging • E-mailarchivering • E-mailcontinuďteit • File archivering • Unified Email Management • Lync archivering • Grote bestanden verzenden • Mobiele Apps Vraag offerte Downloads • Whitepapers • Analistrapporten • Brochures • Solution Briefs • Video's Nieuws • Persberichten • Nieuwsberichten • Inside Mimecast Over ons • TBLine en Mimecast • Contact Oplossingen • Microsoft Exchange • Office 365 • Productiviteit en mobiliteit • Compliance • Postini verlaten • Fusies en acquisities
Home  >  Oplossingen  >  Office 365  >  Federated Enterprise Services
Microsoft Exchange Office 365 Productiviteit en mobiliteit Compliance Postini verlaten Fusies en acquisities Hoge beschikbaarheid Beveiliging Archivering Legacy Archive Data Large File Send Federated Enterprise Services Mimecast Oplossingen Downloads Nieuws Over ons Vraag offerte Federated Enterprise Services Federated Enterprise Services