TBLine Cerified Mimecast Reseller

Inside Mimecast: Monitoring en Reporting

Monitoring

De monitoringfunctie in Mimecast wordt gebruikt door systeembeheerders om de e-mailflow te monitoren, om “stripped” attachments te beheren en om e-mailproblemen te onderzoeken.   Zo zijn beheerders in staat om “stripped attachments” vrij te geven, om alle e-mails te zien die Mimecast om security-redenen heeft geweigerd en om te onderzoeken waarom e-mails o.a. in het “delivery retry schedule” zijn opgenomen. Met de monitoringfunctie zijn beheerders in staat snel vragen van eindgebruikers te beantwoorden die vaak betrekking hebben op het achterhalen van de oorzaak waarom e-mail is geweigerd of niet is afgeleverd. Beheerders maken gebruik van het volgende menu De betekenis van de keuzes zijn: Attachments: overzicht van “linked” of “stripped” attachments. Beheerders kunnen deze alsnog vrijgeven aan de ontvanger. Rejections: overzicht van alle e-mails die door het Mimecast security systeem zijn geweigerd. Connections: toont de connecties naar Mimecast die (in eerste instantie) niet zijn geaccepteerd. Betreft het een “greylisted” connectie dan kunnen volgende e-mails van de zendende e-mailserver wel geaccepteerd zijn. Bounces: toont de berichten die Mimecast heeft geaccepteerd, maar niet kan afleveren aan de volgende “hop” of mailserver. De lijst bevat zowel inkomende als uitgaande e-mails. Delivery: toont de queue van inkomende en uitgaande e-mails die wachten op aflevering door Mimecast (“retry schedule”) Processing: de e-mails die tijdelijk worden opgehouden omdat bepaalde controles worden uitgevoerd of “policies” worden toegepast. Held: lijst met e-mails die worden vastgehouden door Mimecast na de controle op spam of door “policies” uitgevoerd op de inhoud of op de bijlage. Beheerders kunnen deze beoordelen, vrijgeven of weigeren. Held Summary: overzicht van alle vastgehouden e-mails gegroepeerd naar de reden of de toegepaste “policy”. System: toont alle nog te behandelen en in behandeling zijnde notificaties.

Reporting

Met de reportingfunctie kan gedetailleerde statische informatie over het e-mailverkeer, geweigerde e-mails en communicatieflows worden getoond. Reporting helpt bij de capaciteitsplanning, toont spam- en virustrends, en kan inzoomen op het gebruik op eindgebruikersniveau. Reports kunnen ad-hoc worden opgevraagd of automatisch volgens een vastgelegd schema afgeleverd worden.

Reporting Overview

Onderdeel van Reporting is de Reporting Overview functie waarmee beheerders snel kunnen zien wat er met het e-mailverkeer gebeurd. Statische data over het inkomende, uitgaande en interne verkeer wordt getoond, maar ook over het bandbreedtegebruik en de geweigerde e-mails. Beheerders kunnen ook bepalen welke gebruikers grote hoeveelheden e-mails verzenden of de oorzaak achterhalen waarom e-mails worden geweigerd. Reporting Overview is een interactieve grafiekfunctie waarbij verschillende grafieken opgevraagd kunnen worden, ook die zelf zijn gespecificeerd (custom reports). Standaard worden de gegevens van vandaag getoond, maar een selectie van een andere periode is ook mogelijk. Alle grafieken kunnen worden afgedrukt of in verschillende formaten worden gedownload. Bij bepaalde grafieken kan de data in tabelvorm worden getoond die ook geëxporteerd kan worden.
Mimecast • E-mailbeveiliging • E-mailarchivering • E-mailcontinuďteit • File archivering • Unified Email Management • Lync archivering • Grote bestanden verzenden • Mobiele Apps Vraag offerte Downloads • Whitepapers • Analistrapporten • Brochures • Solution Briefs • Video's Nieuws • Persberichten • Nieuwsberichten • Inside Mimecast Over ons • TBLine en Mimecast • Contact Oplossingen • Microsoft Exchange • Office 365 • Productiviteit en mobiliteit • Compliance • Postini verlaten • Fusies en acquisities
Home  Nieuws  >  Inside Mimecast  > Monitoring en Reporting
Content Definition Address Alterations Stationary Attachments Continuity mode Perpetual Retentie CCM Stubbing Recover e-mail Monitoring en Reporting Grote bestanden verzenden Zoeken in archief Smart Tags Administration Console Mimecast Oplossingen Downloads Nieuws Over ons Vraag offerte Monitoring en Reporting Monitoring en Reporting