Plannen, Starten, Uitvoeren en Verbeteren

Plannen

Starten

Uitvoeren

Verbeteren

TBLine is uw Chief Results Officer. Een CRO zorgt voor resultaten. Brengt sales, marketing en operatie in lijn, heeft financieel inzicht en optimaliseert efficiëntie en effectiviteit. Een CRO heeft doelen, een doortimmerd plan, strakke succesfactoren en blijft voortdurend prestatiegericht. Een CRO analyseert voortgang en prestaties, stuurt bij en legt de lat steeds hoger. TBLine staat voor de ‘The Bottom Line’; het resultaat van wat je doet. Dat is waar het in elke organisatie om moet gaan. TBLine is Ron Happel. Het zorgen voor resultaten doen we samen, je doet het zelf met een goed plan of ik doe het voor je.
Dit geldt voor elke situatie of aanpak. Zorg dat de prestaties gemanaged worden in elke fase van de bedrijfsvoering of het project. Begin met strakke plannen, start met structuur en organisatie, voer prestatiegericht uit en verbeter voortdurend.
Elk project, initiatief of verandering vraagt om een plan. Focus op de ‘why’, de ‘how’ en de ‘what’. Bepaal de beoogde prestaties. Giet het plan niet in beton en maak geen dikke verhalen. Sta open voor kritiek en externe factoren. Welk plan? Denk aan een Businessplan, Groeiplan, Verbeterplan, Salesplan, Marketingplan.
Bepaal competenties en verantwoordelijkheden. Verkrijg benodigde kennis en vaardigheden. Zet targets en maak begrotingen. Focus op meetbaarheid van prestaties en tevredenheid. Richt dashboards en kpi-rapportages in. Neem maatregelen voor prestatiemonitoring, security, privacy en compliance. Ofwel, zorg dat de basis staat. Wat regelen? Denk aan assessments, tools, dashboards, procedures, budgetten, checklists, controles.
Leid de uitvoering en bewaak voortgang en resultaten. Toets prestaties met targets. Analyseer financiën, trek conclusies en neem maatregelen. Blijf op de ingeslagen weg, maar sta open voor externe invloeden. Zorg dat het vliegwiel blijft draaien. Uitvoering van wat? Denk aan verkoop (focus, pipeline management, rendement), marketing (leadgeneratie, branding, productmarketing, content), operatie (IT, services, support), finance.
Analyseer prestaties, toets deze met het plan. Meet klanttevredenheid voortdurend. Verricht ‘what-if’ analyses. Stuur bij. Pas succesfactoren en plan van aanpak aan. Leg de lat hoger. Blijf verbeteren!

Chief Results Officer

Privacy Statement

Chief Results Officer

TBLine is uw Chief Results Officer. Een CRO zorgt voor resultaten. Brengt sales, marketing en operatie in lijn, heeft financieel inzicht en optimaliseert efficiëntie en effectiviteit. Een CRO heeft doelen, een doortimmerd plan, strakke succesfactoren en blijft voortdurend prestatiegericht. Een CRO analyseert voortgang en prestaties, stuurt bij en legt de lat steeds hoger. TBLine staat voor de ‘The Bottom Line’; het resultaat van wat je doet. Dat is waar het in elke organisatie om moet gaan. TBLine is Ron Happel. Het zorgen voor resultaten doen we samen, je doet het zelf met een goed plan of ik doe het voor je.
Dit geldt voor elke situatie of aanpak. Zorg dat de prestaties gemanaged worden in elke fase van de bedrijfsvoering of het project. Begin met strakke plannen, start met structuur en organisatie, voer prestatiegericht uit en verbeter voortdurend.

Plannen

Elk project, initiatief of verandering vraagt om een plan. Focus op de ‘why’, de ‘how’ en de ‘what’. Bepaal de beoogde prestaties. Giet het plan niet in beton en maak geen dikke verhalen. Sta open voor kritiek en externe factoren. Welk plan? Denk aan een Businessplan, Groeiplan, Verbeterplan, Salesplan, Marketingplan.

Starten

Bepaal competenties en verantwoordelijkheden. Verkrijg benodigde kennis en vaardigheden. Zet targets en maak begrotingen. Focus op meetbaarheid van prestaties en tevredenheid. Richt dashboards en kpi-rapportages in. Neem maatregelen voor prestatiemonitoring, security, privacy en compliance. Ofwel, zorg dat de basis staat. Wat regelen? Denk aan assessments, tools, dashboards, procedures, budgetten, checklists, controles.

Uitvoeren

Leid de uitvoering en bewaak voortgang en resultaten. Toets prestaties met targets. Analyseer financiën, trek conclusies en neem maatregelen. Blijf op de ingeslagen weg, maar sta open voor externe invloeden. Zorg dat het vliegwiel blijft draaien. Uitvoering van wat? Denk aan verkoop (focus, pipeline management, rendement), marketing (leadgeneratie, branding, productmarketing, content), operatie (IT, services, support), finance.

Verbeteren

Analyseer prestaties, toets deze met het plan. Meet klanttevredenheid voortdurend. Verricht ‘what-if’ analyses. Stuur bij. Pas succesfactoren en plan van aanpak aan. Leg de lat hoger. Blijf verbeteren!

Plannen, Starten, Uitvoeren en Verbeteren